Gabinet weterynaryjny został założony przez lek. wet. Arkadiusza Szkamelskiego 01.08.2006 roku, absolwenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
W 2010 roku lek. wet. Arkadiusz. Szkamelski ukończył specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu rozrodu zwierząt.
Od początku gabinet obrał profil profilaktyka i leczenie chorób małych zwierząt oraz zwierząt gospodarskich głównie bydła.

Obecnie w skład zespołu wchodzą: lek. wet. Mira Szkamelska, lek. wet. Arkadiusz Szkamelski, lek. wet. Karolina Woźniak, tech. wet. Agata Bałucińska.

Lek.wet. Arkadiusz Szkamelski, specjalista rozrodu zwierząt - Absolwent Wydziału  Medycyny Wetetrynaryjnej  Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. W 2010  roku lek. wet. Arkadiusz. Szkamelski ukończył specjalizacyjne studia podyplomowe z  zakresu rozrodu zwierząt.

Lek.wet. Mira Szkamelska, specjalista epizootiologi i administracji weterynaryjnej - Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. W 2010 roku ukończyła szkolenie „Grooming - sztuka pielęgnacji psów”. W 2011  roku lek. wet. Mira Szkamelska ukończyła specjalizacyjne studia podyplomowe z  zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Jej pasją jest strzyżenie psów.
 

 

 

 

Lek.wet. Karolina Woźniak - Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
w Olsztynie. W 2011 roku odbyła praktyki w "Lecznicy przy Młynie" lek.wet. Anny Jasińskiej w Ostródzie, a następnie przez rok pełniła funkcję Kierownika w Gabinecie Weterynaryjnym "Świat Zwierząt" w Częstochowie gdzie udoskonalała swoje umiejętności w leczeniu małych zwierząt. Obecnie zasiliła szeregi lekarzy weterynarii w naszym Gabinecie, gdzie będzie niosła pomoc Państawa pupilom małym i dużym.